Bemutatkozás

Az Egyesület célja fellépni a romák egyenjogúságáért, emberi méltóságáért, és társadalmi
szolidaritásáért, hogy méltó helyet foglaljanak el az európai népek közösségében.
A Magyarországon élő hátrányos helyzetben lévő roma és nem roma emberek kulturális,
szociális és gazdasági felzárkóztatása, esélyegyenlőségének biztosítása, életminőségének
javítása különböző közhasznú tevékenységeken és egyéb közösségi, illetve önsegítő
programokon keresztül.

Az Egyesület célja a magyarországi roma nemzetiség kulturális örökségének, hagyományainak
feltárása, őrzése, ápolása, továbbörökítése, a roma nemzetiségi szokásokat felelevenítő kulturális
programok szervezése, és ezek által a magyarországi romák identitásának erősítése, a
nemzetiségi lét mind teljesebb megélésének segítése.

Az Egyesület tevékenysége:
– A magyarországi roma nemzetiség kulturális örökségének, hagyományainak feltárása,
őrzése, ápolása, továbbörökítése,
– Az ifjúság körében felvilágosító, oktató, szervező tevékenység folytatása a roma kultúra,
közművelődés és a nemzetiségi hagyományok, szokások megismertetése, betanítása
érdekében,
– Gyermek – és ifjúságvédelem, gyermek – és ifjúsági érdekképviselet,
– A romaintegráció, a gazdasági felzárkózás elősegítése érdekében egyedi kézműves
termékek előállítása,
– A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése az ehhez kapcsolódó szolgáltatások biztosításával,
– Szociális munka – valamint egyéb olyan tevékenységek szervezése és végzése, melyek
szintén elősegítik az Egyesület fő céljának megvalósítását,
– Szociális tevékenység, családsegítés,
– Roma tehetségkutató, tehetséggondozó program beindítása, koordinálása,
– Emberi és állampolgári jogok védelme,
– Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének az elősegítése.